Ortho Center
IFK-Kliniken
Hem
Bli patient
Patientinformation
Vanliga Frågor och Svar
Uppföljning
Akut omhändertagande
Vi behandlar
Armbåge
Tennisarmbåge
Golfarmbåge
Slemsäcksinflammation
Axel
Akut överbelastningssmärta
Impingement
Rotatorkuffruptur
Axel impingement & rotatorkuffskada
Instabilitet
Axelinstabilitet
Nyckelbensfraktur
Bäcken, Höft och Ljumske
Mottagning för ljumskbesvär
Artros
Höft Impingement
Sensmärta i ljumskregionen
Skador på ljumskens muskler och senor
Ljumskskador
Fot
Ledbandsinstabilitet
Akuta ledbandsskador
Mediala ledbandsskador
Syndesmosruptur
Peroneusseneluxation/-ruptur
Fotbollsvrist
Haglunds sjukdom
Smärtande plantarfascia (hälsporre)
Stel stortå (hallux rigidus)
Sned stortå (hallux valgus)
Stressfraktur
Mortons metatarsalgi
Os trigonum
Osteochondritis dissecans (osteokondrit)
Knä
Ledbandsskador
Främre korsbandsskada
Bakre korsbandsskada
Meniskskada
Knäskålsluxation
Patello-femoralt smärtsyndrom (PFSS)
Hopparknä
Schlatters sjukdom
Löparknä
Slemsäcksinflammation
Osteochondritis dissecans (osteokondrit)
Artros
Lår
Lårskador
Rygg
Muskel- och ledbandsskador i halsryggen
Muskel- och ledbandsskador i bröst- och ländrygg
Diskbråck
Scheuermanns sjukdom – idrottsrygg
Underben
Hälsenesmärta
Total hälseneruptur
Muskelskador; muskelbristning i vaden (tennis leg)
Kroniskt kompartmentsyndrom
Medialt tibiasyndrom (benhinnesmärta)
Hitta hit
Mottagning och operation i Annedal
Flexlinjen
Protesoperation i Högsbo
Rehabilitering på Klippan
Varberg
Länkar
Öppettider
Hjärtscreening och intyg
Hjärtscreening
Friskintyg och läkarintyg
Sommarinfo
Om oss
Verksamhetsredovisningar
Lediga jobb
Kontakt
Medarbetare
Ortopeder
Mottagning
Operation
Administration
Rehabilitering
Nyheter
Kvalitet och forskning
Forskning & publikationer
Patientsäkerhet
Samarbetspartners
Avboka tid
Rehabilitering
Idrottsskademottagning

Bli patient

Vi är en privatklinik inom ortopedi dit alla är välkomna. Du träffar alltid en ortopedspecialist inom respektive patients problem.

DSC03822

Har du en sjukvårdsförsäkring:

Då kontaktar du ditt försäkringsbolag som bokar in en tid åt dig. Vid mottagningsbesöket ställs en diagnos med förslag på fortsatt behandling. Därefter tar ditt försäkringsbolag ett beslut om din försäkring täcker den rekommenderade behandlingen.

Om din försäkring inte täcker skadan finns följande alternativ:

  • Gå vidare för vård inom landstinget genom en remiss som skickas från oss
  • Betala behandlingen privat med bruttoavdrag
  • I vissa fall kan en alternativ behandling rekommenderas exempelvis rehab

För dig som står i kö till Ortopeden regionen Halland:

1. För att just du ska kunna bli patient hos oss krävs en remiss skickad från din vårdcentral/företagshälsovård/privatläkare alternativt en egenremiss till Ortopeden Region Halland.

2. Om väntetiden där är mer än 60 dagar har du möjlighet att välja annan vårdgivare.

3. När du fått en remissbekräftelse hem från sjukhuset om väntetiden ringer du Vårdgarantiservice 0771-900 600 och ber om en vårdgarantisedel till Ortho Center IFK Kliniken, som skickas till oss.

4. När vårdgarantisedeln och remissen är registrerad hos oss kontaktar vi dig för vidare handläggning. Det är viktigt att du bifogar dina kontaktuppgifter så vi lätt kan nå dig.

OBS!! Denna rutin gäller INTE när du står i kö för röntgen, magnetkameraundersökning, datortomografi eller ultraljud

För dig som står i kö till Ortopeden SU/Mölndal:

1. För att just du ska kunna bli patient hos oss krävs en remiss skickad från din vårdcentral/företagshälsovård/privatläkare alternativt en egenremiss till Ortopeden SU/Mölndal och att du hamnar i kön för mottagningsbesök eller operation. 

2. Om väntetiden där är mer än 90 dagar har du möjlighet att välja annan vårdgivare.

3. När du fått en remissbekräftelse hem i brevlådan från sjukhuset om väntetiden kan du göra enligt följande: Ring till Valfrihetskansliet SU på 020-44 55 55 och be om en betalningsförbindelse för bedömning/behandling hos Ortho Center IFK Kliniken via Hallandsavtalet. Valfrihetskansliet skickar betalningsförbindelsen till oss via Region Halland.

4. Ring sen Kontaktpunkten på 031-343 31 00 och be dem avboka dig från Ortopeden SU/Mölndals väntelista samt be dem skicka remissen hem till dig som du sen själv får skicka till Ortho Center IFK Kliniken.

5. När betalningsförbindelsen och remissen är registrerad hos oss kontaktar vi dig för vidare handläggning. Det är viktigt att du bifogar dina kontaktuppgifter så vi lätt kan nå dig.

OBS!! Avtalet gäller INTE när du står i kö för röntgen, magnetkameraundersökning, datortomografi eller ultraljud.

Egenvårdsbegäran över 16 år

Egenvårdsbegäran under 16 år

 

Fritt vårdval -Patient utanför Halland

Ortho Center är en privatklinik med begränsad kapacitet och intresset för att komma till oss överstiger långt vår kapacitet.

Vi kommer därför inte att kunna ta emot alla som söker sig till oss men gör istället vårt bästa för att anvisa annan väg till vård.
Du kan skriva en egenremiss du bör betänka att kraven vid remissbedömning för att komma till ortoped är höga.
Vi rekommenderar därför att du istället söker en remiss via din distriktsläkare eller sjukgymnast. 

Vi på Ortho Center Göteborg erbjuder och levererar ortopedisk vård, exklusive rygg, genom vårdavtalet med Region Halland. I och med den nya Patientlagen från januari 2015, gäller fritt vårdsökande i öppenvården till alla specialistmottagningar som har ett vårdavtal med ett landsting eller en region. Det innebär att annan läkare eller sjukgymnast kan skicka remiss direkt till oss.
Du kan även fylla i en egenremiss som du hittar här.

Du måste antingen ha remiss från annan läkare eller sjukgymnast eller fylla i en egenremiss för att bli patient via vårdvalet. Utan remiss kan vi inte hjälpa dig.
Din remiss kommer att bedömas och prioriteras av läkare. Om läkartids erbjuds blir ni kallade inom 2-3 månader.

Det är en fördel om du är röntgad innan du kommer till oss och numera behöver du inte längre någon betalningsförbindelse inom öppenvården. Första besöket hos oss kostar 300 kronor med remiss från annan läkare, sjukgymnast eller egenremiss. Frikort gäller. Om du väljer att söka vård hos oss via vårdvalet täcker ditt hemlandsting inte dina reskostnader.

Väntar du redan på bedömning eller behandling på något sjukhus i ditt län?

I Sverige har vi sedan 2005 nationell vårdgaranti, vilket innebär att du som väntar på bedömning från specialist ska behöva vänta i max 90 dagar. Har du fått besked om att det kommer ta längre tid, så har du rätt att söka vård genom annan vårdgivare med hjälp av vårdgarantiservice i ditt hemlandsting. Då kan du få komma till oss på Ortho Center Göteborg genom vårt avtal om vårdgaranti med Region Halland.

Första besöket kostar 300 kronor med remiss från annan läkare, sjukgymnast eller egenremiss. Frikort gäller. Är du vårdgarantipatient har du rätt till reseersättning från ditt landsting eller region. Du får ett intyg när du kommer till Ortho Center som du sedan skickar till ditt sjukresekontor.

Fritt vårdval -Patient från Halland

Vi på Ortho Center Göteborg erbjuder och levererar ortopedisk vård, exklusive rygg, genom vårdavtalet med Region Halland. Det innebär att annan läkare eller sjukgymnast kan skicka remiss direkt till oss.
Du kan även fylla i en egenremiss som du hittar här.

Du måste antingen ha remiss från annan läkare eller sjukgymnast eller fylla i en egenremiss för att bli patient via vårdvalet. Utan remiss kan vi inte hjälpa dig.
Din remiss kommer att bedömas och prioriteras av läkare. Om läkartids erbjuds blir ni kallade inom 2-3 månader.

Vårdavtalet innebär att kostnaden för läkarbesök eller operation hos oss är samma som för läkarbesök hos specialist på sjukhus. Första besöket hos oss kostar 300 kronor med remiss från annan läkare, sjukgymnast eller egenremiss. Frikort gäller.

Väntar du redan på ortopedbedömning eller operation på något av Hallands sjukhus?

2005 införde Sverige en nationell vårdgaranti, vilket bland annat innebär att du ska behöva vänta i max 60 dagar på en specialistbedömning och behandling. Väntar du på ortopedbedömning eller operation på något av Hallands sjukhus och har fått besked om en längre väntetid kan du vända dig till Vårdgarantiservice. De hjälper dig till annan vårdgivare, exempelvis oss på Ortho Center Göteborg, för en snabbare vård.