Ortho Center
IFK-Kliniken
Hem
Bli patient
Patientinformation
Vanliga Frågor och Svar
Uppföljning
Akut omhändertagande
Vi behandlar
Armbåge
Tennisarmbåge
Golfarmbåge
Slemsäcksinflammation
Axel
Akut överbelastningssmärta
Impingement
Rotatorkuffruptur
Axel impingement & rotatorkuffskada
Instabilitet
Axelinstabilitet
Nyckelbensfraktur
Bäcken, Höft och Ljumske
Mottagning för ljumskbesvär
Artros
Höft Impingement
Sensmärta i ljumskregionen
Skador på ljumskens muskler och senor
Ljumskskador
Fot
Ledbandsinstabilitet
Akuta ledbandsskador
Mediala ledbandsskador
Syndesmosruptur
Peroneusseneluxation/-ruptur
Fotbollsvrist
Haglunds sjukdom
Smärtande plantarfascia (hälsporre)
Stel stortå (hallux rigidus)
Sned stortå (hallux valgus)
Stressfraktur
Mortons metatarsalgi
Os trigonum
Osteochondritis dissecans (osteokondrit)
Knä
Ledbandsskador
Främre korsbandsskada
Bakre korsbandsskada
Meniskskada
Knäskålsluxation
Patello-femoralt smärtsyndrom (PFSS)
Hopparknä
Schlatters sjukdom
Löparknä
Slemsäcksinflammation
Osteochondritis dissecans (osteokondrit)
Artros
Lår
Lårskador
Rygg
Muskel- och ledbandsskador i halsryggen
Muskel- och ledbandsskador i bröst- och ländrygg
Diskbråck
Scheuermanns sjukdom – idrottsrygg
Underben
Hälsenesmärta
Total hälseneruptur
Muskelskador; muskelbristning i vaden (tennis leg)
Kroniskt kompartmentsyndrom
Medialt tibiasyndrom (benhinnesmärta)
Hitta hit
Mottagning och operation i Annedal
Flexlinjen
Protesoperation i Högsbo
Rehabilitering på Klippan
Varberg
Länkar
Öppettider
Hjärtscreening och intyg
Hjärtscreening
Friskintyg och läkarintyg
Sommarinfo
Om oss
Verksamhetsredovisningar
Lediga jobb
Kontakt
Medarbetare
Ortopeder
Mottagning
Operation
Administration
Rehabilitering
Nyheter
Kvalitet och forskning
Forskning & publikationer
Patientsäkerhet
Samarbetspartners
Avboka tid
Rehabilitering
Idrottsskademottagning

Diskbråck

Diskbråcksoperation i ländryggen.

Skademekanism

Mellankotsskivorna eller diskarna har till uppgift att vara både stötdämpare och rörelsesegment mellan två kotor. Disken är uppbyggd av en ring och en kärna. Trycket i kärnan är högre än omgivningens så länge ringen är intakt. En skada i diskens ring kan uppstå genom åldersförändringar, vilka börjar redan under uppväxten, eller vid akut våld, till exempel en kraftig vridning alternativt ett böj-/sträckvåld. Diskens kärnmaterial trycks då, på grund av det högre trycket, ut ur disken genom att diskringen spricker och ett diskbråck uppstår. I hals- och bröstrygg kan diskbråcket trycka mot ryggmärgen och ge symptom från nerver som passerar här och går ner i benen, så kallade långa bansyndrom. I halsrygg och bröstrygg är dock kärnmaterialet oftast så litet till volymen att denna effekt är mycket ovanlig. Det vanligaste är att smärta upplevs. Den strålar (radierar) i det nervrotssegment som är påverkat i bröstryggen, i armarna eller upp i huvudet från halsryggen.

Diskbråck i nedre delen av ländryggen (bild 9.5) är mycket vanligare än högre upp. Den vanligaste platsen för ett diskbråck på diskens ring är snett bakåt, där degeneration (åldersförändring som medför att vävnaden får försämrade egenskaper) uppstår. Kärnans material bildar då ett diskbråck, som trycker på en nervrot, vilket resulterar i en ischiassmärta (smärtutstrålning längs ischiasnerven ner i ett ben). Denna skada förekommer oftast i 35–50-årsåldern och är ovanlig hos unga idrottare.

Vid belastning som överskrider diskens hållfasthet hos unga individer skadas i stället andra delar av kotkroppen/diskkomplexet. På växande individer kan tillväxtzoner skadas eller diskmassa tryckas genom tillväxtzonen in i kotkroppen.

905a

905b

Bild 9.5. Diskbråck i ländryggen snett bakåt, där diskens kärna tränger ut och trycker på en nervrot. Detta ger ischiassmärta ner i benet.

Behandling av diskbråck

När akut diskbråck i halsryggen misstänks, bör magnetkameraundersökning utföras. Om det är ett stort diskbråck bör den skadade remitteras snarast möjligt till specialist. Akut operation kan vara nödvändig. I ländryggen gäller att om ischiassmärtan i benet är intensiv och inte försvinner med annan behandling, bör operation övervägas. Diskbråcket avlägsnas och därefter avtar irritationen på den engagerade nervroten.

Om diskbråcket inte behöver opereras, bör ett successivt stegrat rehabprogram påbörjas med hjälp av sjukgymnast. Programmet bör bestå av avlastande övningar följt av rörlighets-, balans-, koordinations-, uthållighets- och styrkeövningar. Det är viktigt att noggrant utreda yttre och inre faktorer (se sid 41) för att kunna planera ett bra program och för att förebygga att skadan återuppstår.

Skada på disken hos ungdomar kan orsaka diskbråck in i kotkroppen, men även framåt. Diskbråck hos ungdomar, där massan i diskens kärna tryckts ner i kotkroppen eller där diskbråcket gått framåt, leder till en diffus smärta som är svår att diagnostisera. En viktig del av behandlingen i dessa fall är vila från ryggbelastande övningar.

Denna text är ett utdrag ur boken Nya Motions- och idrottsskador och dera rehabilitering


Vi kan erbjuda operation på Spine Center Göteborg vilken är OrthoCenter IFK-klinikens systerklinik specialiserad på ryggoperationer belägen i Göteborg.